Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 maja 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów opaskowych chłonno – ewaporacyjnych, a części kwatery A składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Ciechanów.

Aktualności | 15 maja 2019 09:55 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Załączniki