Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

„Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Koszęcin z bieżącą kompleksową konserwacją urządzeń, wymianą piasku oraz wykonaniem corocznego przeglądu stanu technicznego”

Oferty inwestycyjne | 09 maja 2019 08:34 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami

Załączniki