Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Wójta Gminy Stawiguda nr 9/19 z dnia 23.04.2019r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 208/3, 208/17, 208/18, 208/19, 208/22, 208/23, 208/24, 208/25, 208/26, 208/34, 209 w obrębie Dorotowo.

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki