Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 - 580 GRODZIEC:

 

- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKUPUBLICZNEGO

   DNIA 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00.

 

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Kaźmierski