Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 12:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/  zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 29.03.2019 roku.
  4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński