Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z dnia 6 lutego 2019 r., protokołu nr 6/19 z dnia 27 lutego 2019 roku oraz protokołu nr 7/19 z dnia 25 marca 2019 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

.

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki