Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                             

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5. Przyjęcie protokołu nr 7/19 z dnia 27 marca 2019 r., protokołu nr 8/19 z dnia 10-12 kwietnia 2019 roku oraz protokołu nr protokołu nr 9/19 z dnia 15-17 kwietnia 2019 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                          

                                                                        Przewodniczący Komisji

/-/Marek Dziubiński