Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 29 KWIETNIA 2019R. W ZMIAN W ORGANIZACJI szkół podstawowych i przedszkoli

Aktualności | 19 kwietnia 2019 10:49 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Przewodnicząca Rady Gminy Pawonków oraz Wójt Gminy Pawonków zapraszają na spotkanie w sprawie projektowanych zmian w organizacji szkół podstawowych i przedszkoli. Przedmiotem spotkania będą przede wszystkim zmiany obwodów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie i Szkoły Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach oraz zmiany organizacyjne Szkoły Podstawowej w Gwoździanach i Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych, polegające na docelowym powołaniu szkół filialnych w Gwoździanach i Łagiewnikach Małych, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje o stanie oświaty w Gminie Pawonków oraz planowane połączenie prowadzonych szkół podstawowych i przedszkoli w zespoły szkolno-przedszkolne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych realizacją zadań oświatowych w Gminie Pawonków na spotkanie w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:30 w Świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 5.