Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłej Alicji Marciniak

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 09:39 | Publikujący: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm. ) Dom Pomocy Społecznej w Mirsku wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu pieniężnego, który wchodzi do masy spadkowej po:
 
zmarłej Alicji Marciniak ( c. Witolda i Bronisławy )
ur. 13.05.1939 r.
zm. 28.03.2019 r.
 
W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów oraz ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm. )
     
Podstawą do odbioru w/w depozytu jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.