Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 4

Komunikaty | 17 kwietnia 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016 r., podaję do publicznej wiadomości, że został zwolniony komunalny lokal mieszkalny typu M-3 obejmujący: dwa pokoje, kuchnię, przedpokój i łazienkę, o powierzchni użytkowej 42,40 m2, położony w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 4.

Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz piwnicę przynależną do lokalu.

    Osoby zainteresowane wynajęciem powyższego lokalu mieszkalnego, winny składać podania oraz deklaracje o dochodach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck - pokój Nr 1 (deklaracje o wysokości dochodów wydawane są w pokoju nr19), w terminie do dnia 8 maja 2019 r. (włącznie).

Po upływie tego terminu, powołana w tym celu Komisja Mieszkaniowa dokona sprawdzenia i oceny warunków mieszkaniowych rodzin ubiegających się o przydział komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 4.