Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 16 kwietnia 2019 10:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki