Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi | 16 kwietnia 2019 09:41 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.2.dB..2019

Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza"w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

Załączniki