Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszcznie SKO w Olsztynie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

Komunikaty | 15 kwietnia 2019 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Załączniki