Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu Elewarr O/Nowe Proboszczewice

Komunikaty | 15 kwietnia 2019 10:04 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki