Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Komunikaty | 15 kwietnia 2019 09:54 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

 

 

 

Wytworzyła: Agnieszka Schwager  Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta

Zaakceptował: Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

 

Załączniki