Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’

Przetargi | 12 kwietnia 2019 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

 Wójt Gminy  Wieliczki

ogłasza w dniu 12 kwietnia 2019 roku  ustny przetarg  nieograniczony

 na sprzedaż samochodu   AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’, stanowiącego własność Gminy Wieliczki.

 Nazwa sprzedającego :

Gmina Wieliczki,ul.Lipowa 53,19-404 Wieliczki.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1.Marka , typ, model pojazdu : AUTOSAN S.A.    Madel pojazdu H6.10.03S

   Rodzaj pojazdu: Autobus szkolny,3 drzwiowy  , wersja ŻACZEK, 22+1+1 miejsc.

   Nr rejestracyjny : OTR 1946

   Rok produkcji: 1999

   Pojemność skokowa i moc silnika : 4353 cm³, 80 kW ,(109 KM)

   Nr fabryczny VIN: SUADW1DDPXS510247

   Data ważności badania technicznego: 07.06.2019 r.

   Ubezpieczenie OC I NNW : od 23.10.2018 r.  do 22.10.2019 r.

   Masa własna samochodu: 4900 kg

   Dop. masa całkowita: 7000 kg.

  Stan licznika: 452349 km, potwierdzony dokumentami.

  Cena wywoławcza 3.900,00  zł.brutto /wartość rynkowa z wyceny/               

                                                                                                                                  

Opis przedmiotu przetargu:

Pojazd   AUTOSAN H 6 typu ,,Żaczek’’, użytkowany jako autobus szkolny, przystosowany do przewozu jednego wózka inwalidzkiego, szyny wjazdowe wózka,  podgrzewane lusterka wsteczne, szklany luk dachowy służący jako wyjście awaryjne. Pojazd wycofany z codziennej eksploatacji. Autobus był cały czas garażowany.

1.Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2019 roku o godzinie 10-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul.Lipowa 53

2. Wadium w wysokości 100 złotych należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 23.04.2019 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w określonym wyżej terminie wadium i osobiste uczestnictwo , a w dniu przetargu okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.

W przypadku uczestniczenia w przetargu poprzez pełnomocnika, osoba ta powinna posiadać potwierdzone notarialnie stosowne pełnomocnictwo.

 Na druku wpłaty wadium należy wpisać ,,Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu  AUTOSAN H 6

 

4.Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę pojazdu zobowiązany jest w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieliczki. 

7.Jeżeli oferent, który wygrał przetarg ,nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Wieliczki odstąpi od zawarcia umowy ,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Dodatkowe informacje w kwestii przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach , ul.Lipowa 53  lub telefonicznie  87 621 90 60.

 Samochód można oglądać na Bazie Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul.Jeziornej 7, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Wieliczkach.

 Kontakt   tel. 87 6219065 lub 695258006.

9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                                                                                             Wójt  Gminy

 

                                                                                                              Jarosław Wiesław Kuczyński

 

Załączniki