Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zapytanie ofertowe - „Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Oferty inwestycyjne | 11 kwietnia 2019 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

wraz z załącznikami

Załączniki