Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Aktualności | 10 kwietnia 2019 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Rogów, dnia 10.04.2019 r.

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasu dla Obrębów Józefów, Marianów

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U z 2018 poz. 2129 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Józefów i Marianów w terminie od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 9 czerwca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 12 w godzinach pracy
urzędu tj. poniedziałek 8°° - 16°°, wtorek – piątek 700 – 1500

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 maja 2019 roku.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10 kwietnia 2019 r.

 

 

WÓJT GMINY 

Daniel Kołada