Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ STATUTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W OKRESIE 1 KWIETNIA 2019–31 PAŹDZIERNIKA 2019"

Przetargi | 21 marca 2019 21:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do wykonywania zadań statutowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 1 kwietnia 2019 – 31 października 2019" W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku–Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, zapraszamy do złożenia oferty

Załączniki