Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Przetargi | 20 marca 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/03/20
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.04.2019 r. do godz. 9:00.

Załączniki