Bazagmin.pl

Aktualności

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Aktualności | 20 marca 2019 10:48 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie; założeń dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze”.

Konsultacje odbywały się w okresie od 7 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. i miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie; założeń dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze”.

 

 

Wytworzyła: Agnieszka Schwager Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta

Zaakceptował: Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Załączniki