Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 19 marca 2019 10:23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

27 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 12.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY
W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W GLINOJECKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  7. Podjęcie  uchwał:

1)  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok;

2)  w  sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.

       8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.

       9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku.

       10. Zapytania i wolne wnioski.                                                                  

        11. Zakończenie obrad.

 

 

/-/ Przewodniczący Rady

 

Sikorski Grzegorz