Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 (nr sprawy: WPI.6733.01.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm do budynku przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-1011/41 oraz 2-1011/11).

Komunikaty | 18 marca 2019 15:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 (nr sprawy: WPI.6733.01.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm do budynku przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-1011/41 oraz 2-1011/11).

 

 

Załączniki