Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak: BP.6733.1.4.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowegow sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 463/1, 462, 461, 460, 1022, położonych w miejscowości Śródborze, obręb Śródborze

Komunikaty | 15 marca 2019 15:10 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki