Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie z dnia 12.03.2019 r., o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci cieplnej preizolowanej o średnicy 2 x Dn80-300mm, długości ok. 2300m, wraz z przyłączami 2xDn40-65mm długości łącznie 450m projektowanego na terenie części działek nr 9/2 i 29/3, ark. 64, oraz działek nr 32, 28, 1/4, 25/9, 26/7, ark. 64, nr 2/4, 2/13, ark. 75, nr 8, ark. 76, oraz nr 10, ark. 86 położonych w Gnieźnie

Komunikaty | 15 marca 2019 13:47 | Publikujący: Urząd Miejski Gniezno

Załączniki