Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ w związku z prowadzonym na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Staneckiego postępowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z rurą RHDPE, w związku z realizacją zadania projektowego „ Budowa RS – Gołańcz cz. 5 Budowa wyprowadze

Komunikaty | 15 marca 2019 12:48 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki