Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na: budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV w związku z realizacją zadania projektowego „ Budowa RS – Gołańcz cz. 3 Budowa wyprowadzeń na linię Szamocin oraz Margonin” na działkach: obręb Krzyżanki dz. nr 26/4, 26/5, 26/6 i 27, obręb Tomczyce dz. nr 90, 93, 83, 113, 67, 42 i 9, obręb Jeziorki dz.nr 34, 33, 37, 33 i 35

Komunikaty | 15 marca 2019 10:42 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki