Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka

Przetargi | 14 marca 2019 10:00 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

 

WZP.271.14.2019

 

Akatualny termin składania ofert: 22 marca 2019 r., godz. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (OPZ).

Załączniki