Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na działce nr 216/3 w obrębie Tomaszkowo (jezioro Wupińskie). (Dostęp do pomostu z nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nr geod. 541/2).

Komunikaty | 14 marca 2019 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki