Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO ASFALTU”

Przetargi | 13 marca 2019 21:24 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do asfaltu. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP

Załączniki