Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha oraz ul. Granicznej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj)

Przetargi | 12 lutego 2019 16:09 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

WZP.271.7.2019

 

Aktualny termin składania ofert: 27 luty 2019 r., godzina: 13:00

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego oraz przy ul. Granicznej na odcinku od ul. Orszagha do ul. Jana Pawła w Kobyłce.
 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dwóch  kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (zgodnie z  podziałem na odcinki) wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD na każdy odcinek;
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych w ul.  Orszagha oraz ul. Granicznej w Kobyłce na podstawie uzyskanej wcześniej decyzji ZRiD;
3)Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie na wybudowane ścieżki rowerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 3 do SIWZ.

 

Dokumentacja techniczna znajduje się pod linkiem:

https://www.kobylka.pl/bip_large_files/orszagha_graniczna.zipZałączniki