Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 12.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Komunikaty | 12 lutego 2019 15:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

Załączniki