Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck informujące, że wydane zostało postanowienie znak OŚ. 622062018 z dnia 12 lutego 2019 roku o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „ Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz. nr dz. 31/5 położonych w miejscowości Zygmuntowo ( teren cukrowni ), gmina Glinojeck, pow. ciechanowski".

Komunikaty | 12 lutego 2019 12:27 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki