Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku postępowania numer sprawy: R.Oś.6230.1.2019, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

Przetargi | 12 lutego 2019 09:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6230.1.2019

Pniewy, 11.02.2019 r.

 

 

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6230.1.2019, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

Greenland Technology Paweł Lewandowski

ul. Skoroszewska 5/63

02-495 Warszawa,

 

która spełniła wszystkie warunki formalne i zaproponowała najniższą cenę.

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

osoba do kontaktów:

stanowisko                           inspektor

imię i nazwisko                    Małgorzata Stykowska 

tel.                                          48 668 64 24 w. 105

fax.                                         48 668 64 24 w. 117  

w terminach                         w godzinach pracy zamawiającego

 

 

  

 

Wójt Gminy Pniewy

Ireneusz Szymczak