Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „RECYKLERA DO PRZEROBU ASFALTU”

Przetargi | 11 lutego 2019 21:03 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego Recyklera do przerobu asfaltu z podwoziem z regulowaną wysokością zaczepu.

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP.

Załączniki