Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 84/1 położona w m. Szeligi gmina Słupno

Komunikaty | 11 lutego 2019 14:49 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki