Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 14/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (garaż przy ul. Białostockiej 21)

Komunikaty | 11 lutego 2019 09:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 OBWIESZCZENIE NR 14/2019

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

 

Nieruchomości zabudowana – garaż o powierzchni użytkowej 13,20m2 położony przy ul. Białostockiej 21  w Giżycku.

  • Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 968/1, garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, na której znajduje się garaż Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą KW OL1G/00010684/6
  • Stawka czynszu najmu do przetargu: 5,00zł za m2 +VAT miesięcznie.
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma najmu: najem na czas nieoznaczony, umowa zawarta w trybie przetargowym.

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i roszczenia dotyczące przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 04.03.2019 r. włącznie.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 153.

 

Giżycko 11.02.2019 r.