Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2019 Przebudowa dróg gminnych – ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 0+140 do 472,50, ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 472,50 do końca oraz ul. Czarnieckiego w km od 0+000 do 0+060

Przetargi | 08 lutego 2019 14:46 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 0+140 do 472,50, ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 472,50 do końca oraz ul. Czarnieckiego w km od 0+000 do 0+060.


Termin składania ofert: 25.02.2019 r. godz. 11:30

Załączniki