Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”.

Przetargi | 08 lutego 2019 14:43 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”, ogłoszonego w BZP pod numerem  512341-N-2019 w dniu 08.02.2019r.

Załączniki