Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi – rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego”

Przetargi | 08 lutego 2019 13:27 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Załączniki