Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 08 lutego 2019 12:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

 

Do wiadomości mieszkańców gminy

Nasz znak: Or.0012.2.2019                                  Data: 4.02.2019 r.

 

             Informuję, że w dniu  14 lutego  2019 r.  ( czwartek )  o godz. 10 00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wieliczki w salikonferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach.

 Tematykę posiedzenia stanowić będzie:

 

  1. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów.

  2. Analiza planowanych wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 r. Wypracowanie stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.

  3. Ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w samorządach wiejskich.

  4. Sprawy różne

Z poważaniem

 

Przewodniczący  Komisji
/-/ Jan Cieślukowski