Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i Orzeszkowej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj)

Przetargi | 08 lutego 2019 10:48 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

WZP.271.8.2019

 

Aktualny termin składania ofert: 26 luty 2019 r., godzina: 13:00

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa na odcinkach: od ul. Nadarzyńskiej do Ronda Cudu nad Wisłą i od Ronda Cudu nad Wisłą do ul. Broniewskiego oraz przy ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Bohaterów Ossowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie trzech  kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (zgodnie z  podziałem na odcinki) wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD na każdy odcinek;
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych w ul. Bohaterów Ossowa oraz ul. Orzeszkowej w Kobyłce na podstawie uzyskanej wcześniej decyzji ZRiD;
3) Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie na wybudowane ścieżki rowerowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 3 do SIWZ.

 

Dokumentacja techniczna znajduje się pod linkiem:

https://www.kobylka.pl/bip_large_files/sciezka_rowerowa_w_ul_bohaterow_ossowa.zip

 

Zaktualizowana koncepcja znajduje sie pod linkiem:

https://www.kobylka.pl/bip_large_files/bohaterow_ossowa.zip

Załączniki