Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zakup 12 komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Przetargi | 07 lutego 2019 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Załączniki