Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Oferty inwestycyjne | 05 lutego 2019 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

zgodnie z załącznikami

Załączniki