Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na: „Budowę ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”

Przetargi | 11 stycznia 2019 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

 

Dokumentacja przetargowa w załączeniu:

1. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót (262 MB)

Załączniki