Bazagmin.pl

Aktualności

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Aktualności | 11 stycznia 2019 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica jako Organ prowadzący publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową zachowując termin do końca stycznia, podaje w załącznikach do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Załączniki