Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Pilne !

Oferty inwestycyjne | 21 grudnia 2018 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Informuję, że w związku z niewywiązaniem się przez Wydawcę z realizacji zlecenia na opublikowanie informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 23 w Woli Szydłowskiej) w wydaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku, wykaz stracił aktualność. Uaktualniony wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach Gminy Stupsk na początku 2019 roku.