Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn. "Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz. nr. dz. 31/5 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 06 grudnia 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki