Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019”

Przetargi | 06 grudnia 2018 14:49 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Rozogi, dn. 06.12.2018 r. 

CUWR.260.3.2018

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019”

 

    Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi uprzejmie informuje, że została zaplanowana w budżecie kwota 405.300,00 zł brutto na zakup oleju opałowego, oraz w przeprowadzonym postępowaniu w dniu 06.12.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019” wpłynęła 1 oferta n/w oferenta:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe

Tracom Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 11

11-700 Mrągowo

Cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego 2,89 zł brutto

Termin płatności za wykonanie dostawy: 30 dni

Upust/ marża : 0,15 zł

Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zgodnie z SIWZ.

 

 

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. )

 

 

                                                                                                                         Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

                                                                                                                                         Gminy Rozogi

                                                                                                                                 /-/ Izabela Kaczmarczyk