Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w/s wydania powzolenia wodno-prawnego na przekroczenie cieku Srebrna instalacją kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr 17 obr. 3 miasta Lwówek Śląski

Załączniki